Jordi Esteban | Fotógrafo Boda España | Fotografo Matrimonio Italia »

Masthead header

{Prewedding} Love Session Denisse + Manolo ∞ Malgrat de Mar, España

Sweet Sublime – Molly Johnson

 
[Español]

Denisse y Manolo no querían una preboda al uso, querían algo diferente. Desde ese momento decidí que mis prebodas dejarían de ser lo que eran hasta ahora. Mis prebodas ya habían tenido su recorrido y era el momento de reorientarlas. El primer paso fue dar forma a la idea a través de un concepto. El concepto que iba a sustentarlas fue fácil de encontrar. ¿Qué tienen en común los seres humanos entre si? ¿Por qué dos individuos deciden darse su tiempo? ¿Qué les hace a dos personas unirse para compartir la vida? El amor.

 
[Italiano]

Denisse e Manolo non volevano una prewedding volgare, volevano qualcosa di diverso. Da quel momento ho deciso che i miei preweddings cessano di essere quello che erano prima. I preweddings già avuto la sua corsa e che era tempo di riorientare. Il primo passo è stato quello di modellare l’idea attraverso un concetto. Il concetto sarebbe a sostenerli stato facile da trovare. Che cosa hanno in comune gli uni con gli altri esseri umani? Perché due persone decidono di prendere il suo tempo? Ciò che rende due persone insieme per condividere la vita? L’amore.

 

[English]

Denisse and Manolo don’t wanted an usual prewedding, wanted something different. From that point I decided that my preweddings cease to be what they were before. My preweddings already had its run and it was time to refocus. The first step was to shape the idea through a concept. The concept was to support them was easy to find. What do they have in common humans each other? Why two individuals decide to take their time? What makes two people join together to share life? The love.


Music by Molly Johnson.

Jordi Esteban - ???

miroslava - Dovoľte mi zaželať vám v pokoji a mieri blaženosti plnú mieru, bozkov plné pery. Nech sa váš svet tuho sfarbí na ružovo a nech zaznie piesňou lásky azúrovou. Buď dobrá k nemu, keď obracia sa za oblúkom dúhy. I keď mu privalí jak balvan smútok hruď, vždy jeden mocnejší je ako druhý. Buď dobrý k nej a spravodlivý buď, keď obraciaš sa za oblúkom dúhy. I keď ti privalí jak balvan smútok hruď, nezníž sa nikdy pošliapať jej kruhy.

K Vám prišla láska, vzácny dar a dnes tu stojí krásny pár. Želáme Vám náruč šťastia , kopu roztomilých detí, nech každodenný úsmev z Vašej tváre, ani po rokoch neuletí. Všetko spoločne vždy riešte, v manželskom živote spolu sa tešte! Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom praje Mirka s rodinou,, …

Jordi Esteban - Muchas gracias Sebastià. Es un honor viniendo de ti.

Sebastià Pagarolas - Una pareja de 10 y un resultado íntimo y personal. Gran trabajo. Felicidades!